O mne

V roku 2006 som ukončil štúdium so zameraním na informačno-komunikačné technológie. V roku 2009 som si otvoril živnosť a neskôr založil s.r.o. Venujem sa informačným technológiám, a to hlavne technickej podpore bežným užívateľom a menším firmám. V roku 2015 som založil portál thinkapple.sk.

Od roku 2016 som členom občianskeho združenia Košická Alternatíva, ktoré sa venuje politike na úrovni samosprávy. Momentálne som študent tretieho ročníka Univerzity Konštantína Filozofa v odbore Politológia. Na KVP som členom dvoch komisíi - Finančná komisia a komisia výstavby, dopravy a životného prostredia. Vzhľadom na môj záujem skvalitniť fungovanie Mestskej časti sídlisko KVP som sa rozhodol v najbližích voľbách kandidovať za poslanca mestskej časti KVP ako nezávislý.

Kontakt: 0917 214 966, E-mail: tombenetin@gmail.com