Ak chceme od úradu nejaké informácie, treba sa pýtať. Samozrejme, pokiaľ chceme dostať relevantnú odpoveď, ktorej sa môžeme držať, nejdeme pre informáciu osobne, ani netelefonujme.

Infožiadosť

Na tieto účely slúži práve infozákon. Ide o zákon 211/2000 (zákon o slobode informácií). Na základe tohto zákona vám obecný úrad, magistrát, miestny úrad alebo iné verejné inštitúcie musia do ôsmych pracovných dní na váš dotaz odpovedať a to bezodkladne. Infožiadosť môžete poslať buď fyzicky papierovo, alebo elektronicky, mailom. Ideálne na mail sekretariátu (na KVP je to sekret@mckvp.sk). List alebo mail musí obsahovať podpis s vaším menom, trvalé bydlisko a smerovacie číslo. Do predmetu dáme: žiadosť v zmysle zákona 211/2000 Z.z. Do infožiadosti je vhodné napísať, aby vám obratom potvrdili prevzatie žiadosti. Žiadosť píšte vecne, nedávajte priestor na uhýbavé odpovede. Na jasnú otázku musí byť jasná odpoveď. Na nejasnú otázku dostanete zväčša nejasnú odpoveď. V prípade, že vám verejná inštitúcia na infožiadosť neodpovie do 8 pracovných dní, môžete dať podnet na preverenie na prokuratúru. Mne osobne odpovedali pracovníci úradov a inštitúcií vždy v zákonnej lehote, okrem jedného prípadu, keď som písal starostovi Alfonzovi Halenárovi.

Natáčanie na úrade

Nahrávanie úradníkov či už audio alebo video je téma ktorá bola aspoň milión krát riešená a vyriešená a doriešená. Každý úradník platený z verejných zdrojov a taktiež každý verejný činiteľ musí strpieť nahrávanie či už hlasové, alebo obrazové pokiaľ vykonáva svoju pracovnú činnosť. (Bez dovolenia nemôžete natáčať úradníka alebo úradníčku mimo priestorov úradu). Na úrade môžete natáčať každého vrátane občanov, jedná sa o verejné prístupné inštitúcie. Jediná výnimka platí, ak by došlo k neverejným stretnutiam napr. miestneho zastupiteľstva alebo komisie. Na vyhlásenie stretnutia za neverejné musí byť objektívny dôvod.

Na druhej strane nepoznám človek, ktorému by bolo príjemné byť permanentne pod drobnohľadom kamery, preto treba vždy zvážiť spôsob akým idem získať informácie, niekedy je totiž oveľa ľudskejšie a aj efektívnejšie poslať infožiadosť ako terorizovať pracovníkov úradu kamerou (aj keď to musia strpieť).

Pevne verím, že tieto informácie zúžitkujete všetci, čo sa zaujímate o veci verejné.

Ak sa vám článok páčil, podporte ma jeho zdieľaním.