Je všeobecne známe, že zelených plôch v mestách ubúda. O to viac je potrebné, aby sme s týmito plochami nakladali rozumne.

Na komisii výstavby, dopravy a životného prostredia pri miestnom zastupiteľstve MČ KVP som ako člen tejto komisie podal návrh na vyčlenenie prostriedkov z rozpočtu na vypracovanie analýzy, koncepcie a rozvoja verejnej zelene.

Tento dokument by mal ukázať aktuálny stav zelene na sídlisku, určiť klimatické pomery, klasifikovať lokálnu zeleň, určiť základné požiadavky a následne priniesť návrh koncepcie rozvoja zelených plôch. To znamená priniesť zásady obnovy systému zelene, návrh rozvoja podľa jednotlivých lokalít a samozrejme formálnu časť, ktorá by mala obsahovať organizačné, legislatívne a právne podmienky ochrany a rozvoja zelene. Celý dokument by mal obsahovať aj jednotlivé finančné podmienky na konkrétnu realizáciu.

V mojom návrhu tiež bolo, aby táto koncepcia obsahovala plán na 8 rokov, čo by mohlo stačiť na to, aby sa naše sídlisko naozaj zazelenalo.

Toto uznesenie podporili všetci prítomní členovia komisie a budú sa ním zaoberať poslanci MZ KVP a verím, že prostriedky vyčlenené na túto koncepcie by už mohli byť v návrhu rozpočtu predloženom na najbližšom zastupiteľstve.

Myslím si, že toto je dobrý začiatok na kultiváciu týchto plôch, ktoré sú dnes veľa krát neudržiavané a zanedbané.

Ak sa vám článok páčil, podporte ma jeho zdieľaním.