Na poslednom zastupiteľstve mesta Košice poslanci nepodporili primátorov návrh na zámenu pozemkov medzi spoločnosťou TEMPUS IMMO a.s. a mestom Košice.

Pre viac info o zámene KLIKNI TU

Aj keď som tomuto výsledku veľmi rád, musím priznať, že moja predpoveď, že zámena hladko prejde červeným valcom, nevyšla. To, že zámena neprebehla je pre sídlisko KVP absolútnym víťazstvom. Môžu za to pravdepodobne hlavne výsledky volieb do vyšších územných celkov, kde si poslanci uvedomili, že sú sledovaní a že ich hlasovania budú mať na ich politickú budúcnosť silný vplyv. Tiež treba poďakovať jednak aktivistom, ktorí na zámenu upozorňovali alebo podávali podnet na prokuratúru a jednak občanom, ktorí prišli a prezentovali svoj názor na zámenu. Aj keď sa toto môže zdať ako konečný stav, nie je.

Jedno z uznesení poslancov Poláčeka a Ihnáta, ktoré zastupiteľstvo schválilo, znie:

MZ Mesta Košice žiada vedenie mesta Košice zadať vypracovanie zmeny územného plánu (ÚP) v lokalite Moskovská trieda pred Klimkovičovou a parčíku na rohu ulíc Vysokoškolská a Komenského ulicou s cieľom preklasifikovania územnej rezervy pre občiansku vybavenosť na zeleň.

V praxi to znamená, že tam kde sa na Moskovskej teraz mohla stavať občianska vybavenosť, po zmene ÚP už výstavba nebude možná (ani parkoviská či parkovacie domy nadzemné, či podzemné), bude to "verejná zeleň". Ak by boli tieto pozemky nad Moskovskou triedou 100% vo vlastníctve mesta, bolo by to to najlepšie, čo sa mohlo s týmto územím do budúcna urobiť. A to aj napriek tomu, že som realista a viem, že mesto či mestská časť sa nevie o verejnú zeleň a parky veľmi starať. Proti zeleným územiam v strede sídliska nemôže nikto nič namietať.

Problém je však to, že na danom území je cca 43% pozemkov v súkromnom vlastníctve. Vlastníci stratia možnosť využívania a zhodnotenia ich majetku a mesto Košice im bude musieť platiť odškodné-nájomné za neoprávnené užívanie pozemku z dôvodu, že na danom územní vznikne verejná zeleň. Ďalší problém je, že samospráva nemôže investovať do súkromného majetku, takže sa o tento "park" ani nebude môcť starať v plnom rozsahu. Presne rovnaký stav, akému momentálne čelí mesto Košice na území Borovicového Hája. Celý problém na zastupiteľstve opísal Mgr. Tomáš Platko z právneho a legislatívneho referátu.

Čiže mesto Košice má teraz 2 možnosti, buď vykúpi od vlastníkov ich pozemky (cena za výkup sa rôzni od 0,5-2 miliónov € - podľa rôznych znaleckých posudkov a rôznych požiadaviek vlastníkov), alebo mesto začne proces vyvlastnenia z dôvodu verejného záujmu, a bude vlastníkom musieť vyplatiť trhovú cenu pozemkov. Mesto už nemá záujem naďalej vyplácať odškodné-nájomné za neoprávnené užívanie pozemku. V prípade vyvlastnenia sa celá vec môže dostať na súd s nejasným výsledkom, vyvlastniť v prípade diaľnic a v prípade parčíka sú rôzne situácie.

Ja verím, že poslanci, ktorí navrhli zmenu územného plánu majú už skalkulovaný finančný dopad na mesto a predstavu kde Košice na tento výkup vezmú peniaze.

Na záver je nutné dodať, že táto zmena ÚP ešte neprebehla, čiže zatiaľ je stále dané územie definované ako občianska vybavenosť, a dnes nič a nikomu nebráni tam stavať v zmysle ÚP. O zmene ÚP budú poslanci hlasovať po príprave všetkých materiálov, ktoré sú potrebné k zmene ÚP a to ako hlasovanie dopadne rozhodnú len poslanci, nikto iný. Čo sa týka výstavby obytného súboru PASEO 2 a 3, môj názor sa nemení a stále ho považujem za užitočnejší pre sídlisko ako zanedbaná zeleň, ktorú len ťažko niekto nazve PARK, s nevysporiadanými pozemkami. Ak by boli pozemky vysporiadané, bol by som viac naklonený verejnej zeleni.

Ak sa vám článok páčil, podporte ma jeho zdieľaním.