Čo je konflikt záujmov? Ministerstvo vnútra píše:

"Konflikt záujmov je situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zainteresovaných osôb je alebo mohol byť narušený, alebo ohrozený záujem na nestrannom a objektívnom výkone funkcie a plnení úloh. Za osobné alebo obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť, citová spriaznenosť, politická spriaznenosť a ekonomický alebo akýkoľvek iný, s verejným záujmom nesúvisiaci, záujem zdieľaný so žiadateľom o grant/konečným príjemcom."

Prvý konflikt záujmov nastal na Miestom zastupiteľstve 18.apríla 2017, kedy v bode 11. Návrh na použitie finančných prostriedkov schválených v Programovom rozpočte mesta na rok 2017, vystúpil Martin Boršč, Predseda OZ ENJOY THE RIDE a zároveň člen komisie kultúry, školstva a športu. Predstavil svoj projektový zámer, na ktorý žiadal MČ KVP vyčleniť finančné prostriedky (1300-1500€). Aj keď minimálne dvoma poslancami mu bolo povedané, že ide o konflikt záujmu, nevadilo mu to a pokračoval ďalej. Poslanci tento zámer nepodporili. Viac vo videu (cca od 22. minúty)

Druhý konflikt záujmov nastal 30.mája 2017 opäť na komisii kultúry, školstva a športu, keď členovia komisie schválili programovú štruktúru podujatia "Deň detí", kde sa podľa zápisnice mimoriadne angažoval člen komisie p. Tomáš Gáll - spoluzakladateľ Active Life n.o. (mimochodom SMER pozitívny poslanec mesta za sídlisko KVP )

A tu práve nastáva druhý konflikt záujmov. MČ KVP vybrala po prieskume trhu po telefóne zo štyroch dodávateľov práve Active Life n.o., ktorej členom a zakladateľom je práve Tomáš Gáll. Išlo o dodanie 2 maskotov „Rozpravkové postavičky", na podujatie „Deň detí“. Túto službu organizácia oficiálne neponúka, nemá ju ani na webe, preto celkom nerozumiem, ako bola vybratá ako jedna z mnohých pri prieskume trhu. Cena za túto službu je komická: 120€, no tento článok nie je o výške zákazky, je o konflikte záujmov, ktorý sa naplnil. Minimálne mal v komisii pán Gáll dvihnúť ruku a povedať, že je v konflikte záujmu, preto sa pri hlasovaniach zdrží. Nezdržal a hlasoval ZA neziskovku, v ktorej sám pôsobí.

K cenovým ponukám ďalších troch dodávateľov som sa nedostal, lebo prieskum trhu bol realizovaný po telefóne a dáta už neexistujú, takže neviem jednoznačne vyvrátiť, alebo potvrdiť, že ide o skutočne najvýhodnejšiu ponuku. Bol by som rád, ak si v budúcnosti budú členovia komisií uvedomovať možný konflikt záujmov, v ktorom sa nachádzajú, či už pôjde o 10 alebo 1500€.

Ak sa vám článok páčil, podporte ma jeho zdieľaním.